lunes, 29 de noviembre de 2010

Què és la intel.ligència?


cerebro-con-corazonFormalment, la intel.ligència és la capacitat de relacionar els coneixements de que disposem per determinar una determinada situació. Una afirmació amplia i que s’ajusta a multiples utilitats.
Busquem en l’origen del terme llatí; INTELIGERE, composada de INTUS (entre) LEGERE (ESCOLLIR). Per tant podem deduïr que ser intel.ligent és saber escollir la millor opció entre les disponibles per resoldre un problema.

A partir d’aquí… podriem pensar que tots som intel.ligenst en major o menor mesura… però no… no tots som intel.ligents en mesures similars… Què és la intel.ligència ? Com és mesura ?
De tot plegat en volem parlar en els propers minuts del Maneres de viure, en el temps de les preguntes desconcertants amb Ignacio Morgado, catedràtic de Psicobiologia de Neurociencia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Autor entre d’altres del llibre EMOCIONS I INTEL.LIGÈNCIA SOCIAL.

No hay comentarios:

Publicar un comentario