martes, 22 de marzo de 2011

ÈXIT ESCOLAR

FONT: http://www.sindicat.net/premsa/aula/20110322.pdf

Xavier Díez

L’articulista planteja qüestions com per evitar el fracàs escolar potser seria convenient que els ciutadans es miressin a ells mateixos i no només a l’escola,exigint-se els mateixos esforços que la societat reclama al sistema educatiu i als docents.


Fa algunes setmanes vaig mantenir una conversa en profunditat amb un reconegut representant polític sobre el fracàs escolar. Malgrat que leducació no era el seu camp, va parlar amb entusiasme duna xarxa descoles que als Estats Units havien millorat espectacularment els resultats i se sentia convençut que lexperiència era extrapolable a casa nostra.

Com succeeix en la majoria dels casos, lexperiència esmentada (una xarxa escolar duns dels districtes de la costa Est) es tractava dun frau. El fet que els salaris dels docents estiguessin lligats als resultats dels alumnes havia propiciat el falsejament sistemàtic de lavaluació, en una perversió ja reconeguda pel mateix Obama i que apareix fins i tot als episodis dels Simpson.

Resulta molt significativa la mentalitat del polític. Pressionat per lopinió publicada, lobsessió per cercar receptes màgiques que, per si soles, siguin capaces de redreçar de manera instantània una situació desagradable, recorda les anomenades dietes miracle.

Com a societat, la nostra imatge al mirall no ens agrada. I la frustració ens porta desesperadament a cercar solucions simples i rapides.

En leducació, un procés complex i de terminis llargs on es reprodueixen a escala els mals socials, els miracles, simplement, no existeixen. A mesura que experimentem amb lescola (comprensivitat, sisenes hores, programació per competències, 1x1...) i el mirall ens retorna la mateixa imatge que abans de lenèsima píndola miracle, la desconfiança en el sistema i la baixa autoestima com a societat no fan altra cosa que apujar els postres quilos de desesperança.

Potser per entendre el fracàs, caldria comprendre abans l’èxit. Per saber els motius pels quals molts alumnes no arriben als mínims imprescindibles, cal conèixer les raons que porten a bona part dels seus companys de classe a superar-los amb escreix. El pasta dimarts, en el context duna conferencia de Tribuna Girona, Gregorio Luri va posar de relleu el paper de les mentalitats en els rendiments escolars. Exposa lexemple de les tendències educatives dels diversos col·lectius als
Estats Units. Així, els immigrants asiàtics, amb un nivell dexpectatives molt elevats, se sentien condicionats per obtenir els millors resultats fins al punt que, malgrat la desafavorida condició dimmigrants, ocupen les classificacions mes altes en els rànquings.

Els anglosaxons, amb una obsessió per farcir dactivitats lhorari dels seus fills, no paraven de caure en la classificació general. La idea que els llibres i lestudi son coses de blancs, condemnaven als afroamericans a ocupar el furgo de cua escolar. Finalment, els hispans, centraven els seus esforços a bastir excuses pels seus mediocres resultats, a partir del som així” o el mestre em te mania. La mentalitat de les famílies, certament, es potser un dels factors que fa, en igualtat de condicions, que uns alumnes triïn lopció pragmàtica o lequivocada.

Si en funció de les nostres experiències haguéssim destablir el perfil dun alumne, no només amb bones notes, sinó amb proa confiança per adaptar-se a qualsevol entorn i situació (definició estàndard dintel·ligència) estaríem parlant de persones, provinents de famílies mes o menys solides, preocupades per leducació dels fills, que tenen proa temps per dedicar-los-hi, que atorguen una extraordinària importància al sistema educatiu, que transmeten confiança en els
docents i que col·laboren incondicionalment amb lescola.

Tal com mostren els informes de la Fundació Bofill i de la UNESCO, els pares, i sobretot les mares dels alumnes excel·lents solen tenir un bon nivell cultural i educatiu i pertànyer a la classe mitjana o mitjana-alta. Aquests nens, nenes i joves fan un nombre raonable dactivitats extraescolars, de manera que disposen de prou temps per compaginar estudi i loci, solen gaudir destímuls culturals, llegeixen, segueixen lactualitat, son autodisciplinats, capaços de mantenir latenció i sobretot, tenen valors ètics sòlids forjats en família i una actitud respectuosa en les seves relacions amb els altres.

El nostre entorn afavoreix el fracàs? Provenim dun greu subdesenvolupament cultural. Fa només una generació, més de la meitat dels adults no disposaven destudis basics completats. La nostra sociologia actual, malgrat les aparences, ens indica que la classe baixa i mitjana-baixa representa prop de dos terços de la població total. Que el nostre sistema productiu castiga el talent mitjançant la precarietat laboral i la gasiveria salarial. Que hi ha un destacat dèficit doportunitats laborals per a la població delevada formació i la majoria de les empreses (les més curtes i obsoletes) mantenen una estructura horària absurda que impedeix conciliar a les famílies. I, finalment, el pitjor de tot. La mentalitat col·lectiva, lestructura de valors de la societat espanyola (i també la catalana), no suposa el millor clima per sortir-nos-en. Si volem evitar el fracàs, potser caldrà deixar fora del punt de mira lescola i apuntar-nos a nosaltres mateixos. I, com a mínim, exigir-nos els mateixos
esforços que demanem al sistema educatiu i als docents.

Al cap i a la fi, la millor política educativa es la que es fa a fora de lescola. Fem horaris laborals alemanys i guanyarem punts. Aconseguim que, com a la UE, un 15% dadults segueixi formació reglada (ara nes un 3%) i escalarem posicions. Castiguem els precaritzadors laborals i estimularem els nostres estudiants. Construïm biblioteques, i deixarem de tremolar
davant el PISA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario