lunes, 4 de enero de 2010

Educació vol que la direcció de centre exerceixi de "veritable cap de personal" en la tria de professorat i la vigilància de faltes lleus

Els directors podran sancionar els mestres

Carol Biosca
Una mestra del CEIP Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat del Vallès mostrant uns llibres de lectura a classe Una mestra del CEIP Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat del Vallès mostrant uns llibres de lectura a classe

CRISTINA FORÉS

Els decrets d'autonomia i de direcció dels centres educatius públics amb què ha començat a treballar la conselleria d'Educació en el marc de la nova llei d'educació de Catalunya (LEC) preveuen que els directors passin a ser "autèntics caps de personal", tant a l'hora de definir plantilles que s'ajustin al projecte educatiu del centre escolar com pel que fa a la potestat d'imposar sancions al professorat.

Així ho va avançar ahir el secretari de Polítiques Educatives de la conselleria, Francesc Colomé, en unes jornades organitzades per l'associació de directius de centres públics Axia, sota el títol Fer del lideratge escolar una professió atractiva.

Colomé es va mostrar molt contundent en afirmar que en la nova norma "ha de quedar clar que el director ha de ser un veritable cap de personal" i "ha de quedar clar també el procediment regulador de faltes i sancions". Més endavant, en referir-se a les atribucions específiques dels directors, va assenyalar novament que els directors han de tenir la "facultat d'observació a l'aula en relació amb l'avaluació" docent i la "potestat disciplinària per imposar sancions per faltes lleus".

Una altra de les competències dels futurs directors com a caps de personal és la de poder "proposar llocs de treball" de professors que s'ajustin a determinats perfils per tirar endavant el projecte educatiu de centre. "I si l'administració diu que no, que ho faci de forma raonada", va puntualitzar Colomé.

El secretari de Polítiques Educatives va indicar que, si bé els directors actuals ja són sobre el paper caps de personal, la nova normativa pretén que ho siguin de forma efectiva, i per a això amplia el seu "marge d'intervenció" mitjançant la professionalització de les direccions.

Des de la conselleria se sosté que un dels principals handicaps que existeixen ara perquè el director pugui fer valer aquestes atribucions és que els que fan de directors són mestres i professors que quan se'ls acaba el mandat tornen a formar part de la base del claustre.

Formació específica

El secretari de Polítiques Educatives va afirmar, en aquest sentit, que el decret de direccions possibilitarà la creació de "llocs de treball específics", que hauran de ser ocupats per "directors professionals docents". Això obligarà els candidats a tenir una acreditació que se'ls donarà després d'haver superat una formació específica i en què comptarà també l'experiència adquirida. Els directors seran avaluats posteriorment en funció del compliment d'objectius i de l'assoliment dels "indicadors de progrés", que s'hauran hagut d'explicitar en el projecte de direcció. L'avaluació positiva tindrà "un impacte sobre les retribucions", va afegir Colomé.
    Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 25. Divendres, 13 de novembre del 2009


    No hay comentarios:

    Publicar un comentario