lunes, 4 de enero de 2010

Models educatius familiars a Catalunya

Models educatius familiars a Catalunya

Font: http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=504&submenu=false&area=1&areaID=09.02

Autor/s: Javier Elzo Imaz (coordinador), María Teresa Laespada Martínez i Ana Martínez Pampliega

Col·lecció: Informes Breus

Núm.: 18

Nombre de pàgines: 67

Any de publicació: 2009

ISBN: 978-84-692-6857-5

Dipòsit legal: B-42.606-2009

Descripció: Els experts afirmen que l'adequat desenvolupament de la competència social durant la infància i l'adolescència és un factor crític que té gran influència sobre molts aspectes de la nostra vida. D'aquesta competència en depenen les bones o males relacions amb els iguals, l'èxit o el fracàs acadèmic, l'adaptació ocupacional, una bona o mala salut mental...

Sobre la base de les aportacions de criatures, progenitors i professorat, aquest treball analitza les pautes educatives de les famílies catalanes amb fills de sis a dotze anys tot mirant d'establir-ne una tipologia en funció dels efectes que tenen els models familiars sobre la competència social i la conducta antisocial dels nens i nenes.


Descarregar document (266 KB)

No hay comentarios:

Publicar un comentario