lunes, 4 de enero de 2010

L'acollida del professorat

Teixidó J. (2009) La acogida al profesorado de nueva incorporación. Barcelona:Graó.
Un dels processos que contribueix, en major mida, a l'enfortiment institucional resideix en l'acollida del professorat. La millora en l'acollida implica posar atenció en els aspectes tècnics, en els aspectes relacionals i sobretot en les agents d'acollida i els professionals de nova incorporació.

Font: http://www.xtec.cat/lic/convivencia/valors/acollida.html#acollida

No hay comentarios:

Publicar un comentario